Sběr hlasů petice již skončil

S velkou vděčností a plným srdcem chci vyjádřit úžasné díky vám všem, kteří jste se připojili a podpořili naši petici. Vaše podpisy představují nejen čísla na papíře, ale hlas lidí, kteří věří ve změnu a aktivně se podílejí na budování lepšího prostředí pro nás všechny.

Vaše solidarita a angažovanost jsou nesmírně důležité. Společně ukazujeme, že záleží na tom, co se děje kolem nás, a máme odvahu postavit se za to, co považujeme za správné. Vaše zapojení je hnací silou, která nám dává sílu a odhodlání pokračovat vpřed.

Každý váš podpis představuje krok směrem k našemu společnému cíli a zdůrazňuje sílu našeho společenství. Doufáme, že vaše podpora bude magistrátem vyslyšena a že se nám podaří dosáhnout změny, která bude přínosem pro všechny obyvatele.

Děkujeme vám za podporu

Ukázka směrové tabule

Jednotný systém orientačního značení pro komerční provozovny (ISZ).

Není to reklama! Je to navigační dopravní značka v nejbližším okolí provozovny. Obsahem je pouze název firmy, šipka a vzdálenost.

  • ISZ slouží jako navigace na posledních kilometrech. Proto je také průměrný počet tabulí na klienta pouze 2-3 ks. Je určena ke snadnému nalezení cíle spolu s přístupovou cestou, správným vjezdem nebo parkovištěm. Zavede návštěvníka přímo na parkoviště nebo místo k parkování vhodné. Narozdíl od navigace v telefonu nebo automobilu, která obvykle naviguje před cíl, kde často není možno parkovat

  • Pro dobrou funkčnost navigačních tabulí typu ISZ jsou jednotná, jasná a přehledná pravidla. Zásady pro rozmisťování zařízení pro provozní informace jsou schváleny Odborem dopravy MHMP č. j. 45/08/3000 ze dne 25. 4. 2008, aktualizované pod č. j. S-MHMP 324606/2011/DOP-O4/Sl ze dne 29. 4. 2011. Silniční správní úřad MHMP rozhoduje o umístění zařízení pro provozní informace stejně jako o rozmístění dopravních značek. Všechny pozice jsou zaznamenávány do programu Doprava. Tedy správce komunikací, stavební úřady, Policie ČR, atd. mají dokonalý přehled o ISZ.

  • Směrovky jsou umístěné v poli centrálního vidění řidiče, a tedy snižují velikost a počet ploch nutných pro navigaci. Jsou ověřeny 20letou praxí, kdy byly provozovány za spolupráce MHMP, PČR a dopravními psychology jako nejlepší dostupné řešení. Přináší finanční profit pro MHMP. Všechny pozice jsou povolené státní správou a mohou tedy okamžitě fungovat.

Pohledem odborníků, dopravních expertů a psychologů...

Siluleta osoby

Hlavním cílem ISZ je zlepšit orientaci a zvýšit bezpečnost na komunikacích. Díky vyznačení cílů se řidiči lépe orientují a nedostávají se do nebezpečných dopravních situací. V současné době téměř celá populace využívá mobilní navigace. Ty ale mají svá omezení. V bezprostřední blízkosti hledaných objektů selhávají a zde je nezastupitelná role směrovek.

Petr Ralbovskýpůvodní zakladatel společnosti Směrové tabuleexpert na dopravní značení

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích

Vyznačení cílů pomáhá lepší orientaci řidičů a předchází nebezpečným dopravním situacím.

Přečtěte si více od dopravních expertů

Pohled dopravního psychologa

Řídí se stejnými pravidly jako dopravní značky a jejich úspěšná funkčnost primárně vychází z funkce lidského oka a způsobu vyhodnocování zrakových podnětů lidským mozkem.

Přečtěte si více od dopravního psychologa